Ana sayfa SGK Teşvikleri SGK istihdam teşvikleri

SGK istihdam teşvikleri

214
0

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine, kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını teminen;

5510 sayılı Kanunda dört, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda dört, 4857 sayılı İş Kanununda bir, 5746 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanununda bir, 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda bir olmak üzere toplamda on bir farklı sigorta primi teşvik, destek ve indirimi uygulanmaktadır.

5510 sayılı Kanun

• Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim
• Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar İçin Uygulanan 5 Puan İndirim
• İlave 6 Puanlık İndirimi
• Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik

Diğer Kanunlar

• İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki
• Genç, Kadın Ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik
• İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik
• İşveren Desteği
• Kültür Yatırımları Ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki
• Engelli Sigortalıların İstihdamına Yönelik Teşvik
• Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Kanun No: 5510

Yasal Dayanak: 5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 1. Fıkrasının (ı) bendi – 2008/93 – 2009/139 – 2011/45 Sayılı Genelgeler

Açıklama: Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir.

Teşvikten Yararlanma Şartları

 • Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,
 • Primler yasal süresi içinde ödenmeli,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,
 • Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı
 • Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,
 • Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı

Notlar

 • 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz.
 • 2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale
  konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here